સોમ. ડીસેમ્બર 6th, 2021

Author: dgvaghela

” સહન કરશે ગુજરાત તો ભોગવશે ગુજરાત”

નવા મંત્રી મંડળ વીશે સોશીયલ મીડીયા મા રમુજી મેસેજ ફરતા થયા……….   ગુજરાત ના ભુતપુર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રીવીજયભાઇ રુપાણી ના અચાનક…

ગુજરાત ના નવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભુપેંદ્રપટેલ નુ નવુ મંત્રી મંડળ …………

ગુજરાત મા ભાજપ ની સરકાર ના મુખ્યમંત્રી વીજય રુપાણી ના રાજીનામા બાદ ભાજપ હાઇ કમાંડ ની પસંદ એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી…